Kontrakt:

Storkontrakt: Malene Brøvig, leder for offentlig lading i Mer, og Amy Løken-Erichsen, kommersiell leder landside, Avinor.

Avinor har valgt leverandør av elbilladere til 42 lufthavner

Mer er vinneren av tilbudskonkurransen om å etablere ladeinfrastruktur på 42 av lufthavnene til Avinor. Kontrakten som signeres i disse dager, strekker seg over 12 år og har en estimert samlet verdi på nærmere 1,3 milliarder kroner.

Publisert Sist oppdatert

Om Mer

Mer er en europeisk totalleverandør av ladeløsninger og er heleid av Statkraft, Europas største produsent av fornybar energi. Med sitt utspring fra Norge har selskapet ekspandert sin virksomhet til Sverige, Tyskland, Storbritannia og Østerrike. Mer har totalt mer enn 350 ansatte og over 36.000 ladepunkter over hele Europa. Den norske delen av virksomheten drives fra hovedkontoret i Kristiansand og har 44 ansatte.

For å sikre et høyt kvalitets- og servicenivå, samt konkurransedyktighet på tjenestene som tilbys på lufthavnene, arrangerte Avinor en tilbudskonkurranse om etablering av ladeløsninger for personbiler ved 42 lufthavner. Det har vært stor interesse for kontrakten. Til slutt overbeviste Mer med et gjennomtenkt og sterkt ladekonsept.

– Det å utvide og forbedre ladetilbudet på hele 42 lufthavner er en viktig milepæl for Avinor. Vi har både reisende og partnere som har etterspurt dette, og nå kan vi sammen med vår nye ladepartner Mer, endelig tilby det, forteller Amy Løken-Erichsen, kommersiell leder landside, Avinor.

Avinor sin rolle er å tilrettelegge for markedet. Med en betydelig vekst av antall elbiler på norske veier og flyplasser, vil Avinor være med på å akselerere denne utviklingen ytterligere.

Sikter mot fossilfrie lufthavner

Kontrakten omfatter saktelading (AC, ladeeffekt opptil 22kW) på samtlige av Avinors lufthavner, unntatt Svalbard. I tillegg skal det etableres hurtiglading (DC, ladeeffekt fra 50kW og oppover) på 17 lufthavner.

Samarbeidet med Avinor setter Mer i en unik posisjon. Mer, som er Miljøfyrtårn-sertifisert i Norge og leverer ren energi fra Statkraft på alle sine offentlige ladere, ser frem til å bidra på Avinors bærekraftreise. Avinor har i sin konsernstrategi en tydelig ambisjon om å være en aktiv pådriver og tilrettelegger for bærekraft i luftfarten som helhet. Målet er at norsk luftfart skal være fossilfri innen 2050, og at Avinors egne operasjoner skal drives fossilfritt i 2030.

Selskapet investerer både i prosjekter som fremmer egen fossilfri drift og som tilrettelegger for å redusere utslipp fra andre aktører på lufthavnene.

Skalerbart og ladet for fremtiden

I tillegg til å etablere et betydelig antall nye ladeplasser, innebærer avtalen overtakelse av eksisterende sakteladere på de ulike lufthavnene. Allerede i september starter overtakelsen av de eksisterende ladeanleggene. Parallelt vil nye sakte- og hurtigladeanlegg etableres fortløpende. Mer legger også til rette for at ladeanleggene enkelt kan oppgraderes i takt med etterspørselen og teknologiutviklingen.

– Vi har sett på hvordan vi kan tilrettelegge for kommersielle samarbeid med komplementære bransjer på lufthavnen, eksempelvis med ladetilbud for taxi på utvalgte lufthavner. Parkeringsoperatører og bilutleie vil også inkluderes i ladereisen.

Powered by Labrador CMS