Autonome systemer • Skip og offshore

Fugro Blue Essence og Fugro Blue Volta: Scantrols mTrack-enhet brukes til å styre Hydramecs UMS system for Fugros ROV Fugro Blue Volta, ombord i USVen Fugro Blue Essence.
Fugro Blue Essence og Fugro Blue Volta: Scantrols mTrack-enhet brukes til å styre Hydramecs UMS system for Fugros ROV Fugro Blue Volta, ombord i USVen Fugro Blue Essence.

Ubemannet drift gir vekst

Ubemannede systemer blir stadig viktigere i havindustrien. Det har gitt nye muligheter for en rekke teknologibedrifter, slik som Scantrol AS.

Publisert

I løpet av de siste årene har Scantrol blitt en stor aktør i et nytt marked, og leverer styresystemer for fjernstyrte, såkalte launch- and recovery-systemer (LARS), det vil si utplassering og innhenting, for ubemannede overflatefartøy (USV).

Integrert styresystem

Så langt har Scantrol mer enn 20 bestillinger på USV-systemer. Fem av disse leveransene er selskapets egenutviklede mTrack-systemer som brukes til å kontrollere Hydramecs Umbilical Management Systems (UMS) for Fugros Fugro Blue Volta ROV.

Fjerninspeksjon

Fugro Blue Volta ROV er integrert og distribuert fra en USV for å utføre fjerninspeksjon for offshoreprosjekter. USVer kan utføre inspeksjoner og samle inn data uten behov for mannskap. Fartøyet bruker Scantrols mTrack-kontrollsystem for å sikre at vinsjen fra Hydramec betjenes trygt. Hydramec har vært en pålitelig partner for Scantrol i årevis, og en viktig allianse for å komme inn på USV-markedet.

Bærekraftig

Rolf Hjelmeland, Scantrol AS.
Rolf Hjelmeland, Scantrol AS.

– Det er veldig inspirerende å se sluttresultatet av arbeidet vårt på disse fartøyene, spesielt når vi vet at kundene våre er ledende med teknologi som bidrar til mer bærekraftig drift, sier Rolf Hjelmeland, ansvarlig for Scantrols produkter innen AHC (aktiv hivkompensering) og USV – produkter som er viktige for ubemannet drift i kommende offshore-aktiviteter.

Ubemannet

Havindustriens fokus på å redusere karbonavtrykk og miljøpåvirkning betyr at kontraktører innen leteoperasjoner har trappet opp arbeidet med å fjerne personell fra offshoredrift, og har begynt å implementere helt ubemannede operasjoner. Overgang til ubemannede operasjoner reduserer drivstofforbruket og CO2-utslippene enormt, ifølge Hjelmeland. I tillegg reduserer det kostnader og holder HMS-risikoen på et minimum.

Fokusområde

Utvikling av styresystemer for ubemannede operasjoner har vært på Scantrols agenda i flere år. Med mer enn 20 bestillinger på USV-systemer, inkludert en levering til Europas første offshore integritetsinspeksjonskampanje for petroleumsindustrien ved bruk av USV og ROV, vil dette markedet være et av Scantrols fokusområder, opplyser de.

Utfordringer

– Nøkkelen til Scantrols suksess er å utvikle, teste og implementere teknologien i nært samarbeid med kunder for å sikre sikkerhet og pålitelighet, understreker Hjelmeland. Men det er mange utfordringer. Uten operatører om bord på de ubemannede fartøyene, vil den menneskelige beslutningstakingen bli borte, og operasjonen er nå uten noen viktige elementer:

  • Erfaringen og treningen til operatøren ombord.
  • Beslutningene tatt av operatøren i tilfelle noe skjer, eller en ikke planlagt hendelse.
  • Operatørens sanser: Syn, lukt, hørsel, temperatur, vibrasjon, fartøybevegelse.

– Ubemannede fartøy må derfor designes med styresystemer som kompenserer for disse faktorene, understreker han.

Forståelse for behov

Scantrol har over tid satset på det voksende – og krevende – markedet for ubemannede operasjoner. Og har gjort det bra. Mer enn 1200 fartøyer bruker i dag Scantrols produkter for å styre vinsjer, sylindere, kraner og LARS-systemer. – Det har vært avgjørende for vår suksess at vi forstår hvordan driften fungerer, og bare legger til funksjoner som har høye drifts- og brukerfordeler, påpeker Hjelmeland.

Høy FoU-andel

Han trekker også frem et dyktig og dedikert team, der 25 % av staben driver med forskning og utvikling. – Som en ledende leverandør av avanserte styresystemer over hele verden i over 20 år, har vi samlet ekspertise i verdensklasse på området. I tillegg drar vi nytte av ekspertisen til Scantrols søsterselskaper, Girona Vision Research (GVR) og Deep Vision. Som et team har vi ambisjoner, kompetanse og evne til å bidra til utvikling av helt autonome operasjoner, sier Hjelmeland og legger til:

Skape infrastruktur

– Til tross for at utviklingen av ubemannede fartøy fortsatt er i en tidlig fase, har Scantrol etablert en betydelig posisjon i markedet, sier han, og understreker at målet er å ligge i forkant av teknologiutviklingen ved å løse kundens kjerneproblemer. – Vi skal bidra ved å skape en infrastruktur som muliggjør drift uten mannskap under samme arbeidsforhold som med bemannede fartøy i dag, avslutter han.

Powered by Labrador CMS