Elbilen som powerbank er et nyttig verktøy for å balansere kraftnettet, ta effekttopper, kutte energikostnader og redusere behov for nettutbygging.

Spennende pilot med elbilen som powerbank

Elbilbatterier kan balansere kraftnettet, ta effekttopper, kutte energikostnader og redusere behov for nettutbygging, mener aktørene bak pilotprosjekt i Trondheim.

Publisert

Denne artikkelen er 2 år eller eldre

Initiativet i Trondheim involverer kommunen, en bildelingstjeneste, lokalt energiselskap, eiendomsselskaper, leverandør av energihandelsløsning, og ABB. Det inngår i EUs storsatsing på plussbyløsninger i Trondheim, «Positive City Exchange», hvor målet er å vise hvordan bydeler kan bli energipositive.

Det nye pilotprosjektet skal demonstrere hvordan batteriet i elbiler kan være en ekstra ressurs utover å være energibærer for utslippsfri transport. I to av bydelene som er med i EUs plussbyprosjekt, Brattøra og Sluppen, er det installert ABB-ladere som både lader elbilen og leverer strøm tilbake til nettet, såkalt toveislading (Vehicle-to-Grid, V2G). Elbilen blir dermed en «kraftbank» som kan bidra til balansering av kraftnettet og kutte effekttopper.

– Stor kred til Trondheim kommune for å kjøre dette banebrytende pilotprosjektet. Vi ser fram til et fortsatt fruktbart samarbeid og er stolte over det vi hittil har oppnådd i plussbyprosjektet sammen med kommunen og andre partnere, sier Per Erik Holsten, administrerende direktør for ABB i Norge. – Bilen som powerbank kan få stor betydning for morgendagens energisystemer, nettutvikling og forsyningssikkerhet når det skaleres opp.

Toveisladerne på Brattøra og Sluppen er sømløst integrert med et overordnet energistyringssystem fra ABB, som også er koblet til kraftnettet, sentral driftskontroll i bygninger og andre strømforbrukere i bydelene, for å optimalisere energiflyten. En handelsløsning for kjøp og salg av strøm er også en del av den tekniske løsningen.

– Det er utrolig givende og spennende å få være del av etnybrottsarbeid som dette. Toveislading vil bli viktig framover med langt flere elbiler i markedet, sier prosjektleder for plussbyprosjektet i Trondheim kommune, Bjørn Ove Berthelsen.

Han mener teknologien er et Kinderegg, som kan bidra til grønt skifte og økt bærekraft ved å løse nåværende eller kommende flaskehalser i kraftnettet med dynamisk balansering, samtidig som elbileiere har mulighet for å bruke eller selge egen strøm når spotprisene er høye.

– Men kanskje det beste av alt: Som del av et EU-prosjekt kan vi dele løsninger og erfaringer kostnadsfritt med andre kommuner og offentlige instanser, forteller Berthelsen.

P.t. er det Nissans elbiler, Hyundai Ionic 5 og KIA EV6 som opprettholder batterigarantien når batteriet lader ut via toveisladere. Det er ventet at flere bilprodusenter vil tilby dette framover.

Les mer om toveislading her.

Powered by Labrador CMS