FPGA-forum:

Tungvekter åpner FPGA-forum i februar

FPGA-forum som arrangeres i februar 2024 har fått Michaela Blott fra AMD til å holde åpningsforedraget. Dette vil handle om FPGA og kunstig intelligens.

Publisert
Michaela Blott kommer til FPGA-forum.

– Vi har lykkes med å få en kjempeinteressant opening keynote til FPGA-forum i februar. Hun er en virkelig tungvekter innenfor FPGA og AI. Dette bør være av stor interesse for FPGA-miljøet – og egentlig alle som synes embedded AI er spennende, melder en begeistret Espen Tallaksen fra EmLogic og som står bak FPGA-Forum.

Fra innholdet

Ut fra abstraktet til presentasjonen i februar heter det: I sammenheng med AI står vi overfor en mengde utfordringer som strekker seg utover den mye diskuterte ytelsesskalerbarheten som kreves for å møte økte krav til databehandling og lagring i de nyeste modellene. Disse utfordringene omfatter bærekraft, gjennomgripende egenskaper, smidighet og mangfold. Alt dette er nødvendige for å imøtekomme et stadig økende utvalg av applikasjoner og algoritmer fra endepunkt til kant og sky.

I dette foredraget utforskes hvordan adaptive enheter og smidige kompilatorstakker (agile compiler stacks) kan gi løsninger ved å levere maskinvarespesialisering etter produksjon og samdesignede algoritmer. Dette resulterer i svært optimaliserte AI-systemer som ikke bare gir den nødvendige skalerbarheten av ytelsen, men som også gir en reduksjon i karbonavtrykk samtidig som de imøtekommer behovene til et bredt spekter av ulike applikasjoner med den nødvendige fleksibiliteten.

Biografi Michaela Blott

Michaela Blott er seniorstipendiat ved AMD Research. Hun leder et team av internasjonale forskere som driver spennende forskning innen dataarkitekturer for AI, grønn AI og smidige kompilatstakker. Hun tok en doktorgrad fra Trinity College Dublin og sin mastergrad fra University of Kaiserslautern, Tyskland, og har over 25 års erfaring innen ledende dataarkitektur og avansert FPGA- og kortdesign, i forskningsinstitusjoner (ETH Zurich og Bell Labs) og utviklingsorganisasjoner. Hun er svært aktiv i forskningsmiljøet som industriell rådgiver for en rekke EU-prosjekter og forskningssentre, medlem i tekniske programkomiteer og har mottatt en rekke «Women in Tech Awards.»

Powered by Labrador CMS