Mikroelektronikkprisen 2021

Fra prisutdelingen: Prisvinner Fredrik Esp Feyling til høyre får overrakt prisen av Per Gunnar Kjeldsberg.

Mikroelektronikkprisen til Fredrik Esp Feyling

Mikroelektronikkprisen 2021 til masteroppgave om nytt konsept for AD-omforming.

Publisert Sist oppdatert

Hvert år mottar en verdig vinner pris for beste masteroppgave innen mikroelektronikkonstruksjon ved Institutt for elektroniske systemer (IES), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Vinner for 2021 ble Fredrik Esp Feyling med oppgaven «Design Considerations for a Low-Power Control-Bounded A/D Converter». Bak prisen står bladet Elektronikk og norsk mikroelektronikkindustri gjennom nettverket NTNU Mikroelektronikkforum.

CB-ADC

Kontrollbegrenset analog-til-digital omforming (CB-ADC) er et nytt konsept som tidligere bare har vært behandlet på teoretisk nivå. I arbeidet sitt har Fredrik Esp Feyling jobbet med å ta dette et steg nærmere en transistorimplementasjon. Han har designet, analysert og simulert ulike kretsløsninger og fått resultater som bygger opp under teorien. Fokus har vært å finne løsninger på kritiske designutfordringer i denne typen A/D-omformere. Du finner en egen artikkel om oppgaven et annet sted i bladet.

Fra teori til silisium

Ifølge juryen for Mikroelektronikkprisen er arbeidet beskrevet i oppgaven en meget god basis for å bringe CB-ADC fra teoretisk konsept til virkelig implementasjon i silisium. Bidragene i oppgaven er godt beskrevet og viser særdeles gode evner innen så vel analogdesign, signalbehandling som akademisk arbeid. En slik bredde i kunnskap og ferdigheter er helt nødvendig for å videreutvikle kontrollbegrensede A/D-omformere. Fredrik Esp Feyling er dermed en meget verdig vinner av Mikroelektronikkprisen 2021.

Pris og jury

Prisen ble delt ut under Elektronikk- og teknologidagen som tredjeklassingene ved NTNUs studieprogram for Elektronisk systemdesign og innovasjon arrangerte 10. februar i år. I tillegg til et diplom, består prisen av en sjekk på 15.000 kroner. Faglærer på oppgaven har vært Professor Trond Ytterdal ved IES. Carsten Wulff, leder for trådløsgruppa ved Nordic Semiconductor og førsteamanuensis ved IES har vært medveileder. Juryen har bestått av Marius Ubostad, HW R&D Manager ved Texas Instruments og Volkan Kursun, professor ved IES.

Bladet Elektronikk er naturligvis kjent for alle dets lesere. Den andre prisgiveren, NTNU Mikroelektronikkforum, består av en gruppe bedrifter fra norsk mikroelektronikkindustrien som samarbeider med mikroelektronikkmiljøet ved IES om å styrke nasjonal rekruttering og kompetanse innen fagfeltet.

Powered by Labrador CMS