Norway Health Tech:

Sertifisert som en av Europas beste helseklynger

Norway Health Tech er blitt sertifisert med Gold Label av den europeiske kommisjonens eget kvalitetsorgan for klynger – ESCA.

Det gjør Norway Health Tech til en av 16 europeiske helseklynger som innehar denne høythengende utmerkelsen.

– Vi er stolte av å få dette kvalitetsstempelet. Det viser at vi jobber godt for å utvikle økosystemet for helseteknologi i Norge, sier Lena Nymo Helli, som er daglig leder i Norway Health Tech.

Sertifiseringen har foregått ved at to uavhengige eksperter vurderte 31 kvalitetsindikatorer for ledelse av klynger ved å intervjue klyngelederen og relevante ansatte. Funnene av intervjuet måtte underbygges av relevante dokumenter levert av organisasjonen. På dette grunnlaget bestemte ekspertene at Norway Health Tech får fornyet sitt Gold Label-stempel, som de fikk første gang i 2018. Helseklyngen er fra før av klassifisert som NCE – Norwegian Center of Excellence.

– Sertifiseringen er viktig fordi det er en viktig målestokk som bekrefter at vi holder internasjonal standard i måten vi jobber på. Det er en anerkjennelse av de initiativene vi gjør for å øke implementering av helseteknologi i helsetjenesten, stimulere til økt offentlig-privat samarbeid, og bidra til å bygge en helsenæring som har gode forutsetninger for å lykkes her hjemme og i store internasjonale markeder, sier Helli.

I evauleringen av Norway Health Tech, blir særlig tre satsinger trukket frem. En av dem er arbeidet klyngen gjorde med å involvere helseteknologi-økosystemet i en koordinert respons til covid-19-pandemien. Ekspertene berømmer også etableringen av HealthCatalyst – det nasjonale test-senteret som Norway Health Tech har etablert sammen med Norwegian Smart Care Cluster og Oslo Cancer Cluster, og Nordic Proof som gir norske selskaper og sykehus tilgang til å teste sine løsninger i Finland, Sverige, Danmark og på Island.

Powered by Labrador CMS