Romfartselektronikk:

Noen av folkene hos IDEAS, som er bokstavelig talt bak sensoren NORM nederst til venstre. NORM bruker et partikkelteleskop med svært sensitiv avlesningselektronikk for å fange, kvantifisere og telle partikkelhendelser. Den vil riktignok få et oppdatert design før leveranse (se øverst neste side). Gunnar Mæhlum helt til høyre.

Prestisjeleveranse til Galileo

Norske IDEAS skal levere strålingsdetektorer til Galileos nye satellitter. Hensikten er at navigasjonssatellittene i Galileo skal takle dårlig romvær bedre.

Publisert

De nye satellittene til Galileo, det europeiske satellittnavigasjonssystemet, får strålingsdetektorer for å måle dårlig romvær og forske på fenomenet. Disse strålingsdetektorene skal leveres av den norske bedriften Integrated Detector Electronics AS (IDEAS).

Lang historie

– Vi vant en anbudskonkurranse med tre andre firma, forteller Gunnar Mæhlum, administrerende direktør i IDEAS. – Teknologien startet vi med allerede i 2012, og elektronikk inkludert ASIC og programvare er utviklet av oss. Innkapsling er utviklet og produseres av FFI, forklarer han. Han legger til at egentlig gjør de alt selv, fra ASIC, kretsdesign, kretskort og FPGA, til innvevd programvare, i tillegg til at de eier all IP knyttet til produktene.

Modell av den nye modulen (Gen. 2) som skal være med på Galileo; Galileo RMU.

Samarbeid med KDA

Det er ikke tvil om at dette er et aldri så lite prestisjeoppdrag. IDEAS vant denne leveransen til den europeiske romorganisasjonen ESA, som bygger de nye Galileo-satellittene på vegne av EU. Oppgaven er å utforme, utvikle og levere strålingsdetektorene til Galileo Second Generation. Disse instrumentene vil sikre at de nye navigasjonssatellittene kan fungere perfekt og jobbe lenger i rommet. Kongsberg Defence & Aerospace, en del av Kongsberggruppen, er under- leverandør i kontrakten med IDEAS.Det er det KDA’s avdeling i Horten som skal sette sammen og teste strålingsdetektorene. – De har ca. halvparten av ordren, sier Mæhlum.

På flere romfartøy

IDEAS sine strålingsdetektorer brukes både innen romforskning, partikkel- fysikk, medisinsk bildeteknologi og mer. Oslo-bedriften har levert elektronikk for strålingsdetektorer til en lang rekke satellitter og romsonder. Blant disse er instrumentet RADEM på ESAs romsonde JUICE, som er på vei til Jupiter for å forske på gassplaneten og dens største måner.

Selskapet har også levert instrumentet Norwegian Radiation Monitor (NORM) på en av de to kommende norske satellittene i Arctic Satellite Broadband Mission (ASBM), som skal gi bredbåndsinternett i nord. Her skal det legges til at den elliptiske banen til ASBM vil gi unike muligheter til å måle strålingsmiljøet i ulike avstander over jorda.

Her er hele utviklingen fra 2012 som nå har gitt resultater.

Utløsende faktor

– Strålingsdetektoren NORM på ASBM-satellitten var en utløsende faktor for å få til denne leveransen. NORM ble mulig mye på grunn av et initiativ fra Christian Hauglie-Hanssen, administrerende direktør ved Norsk Romsenter, og velvillighet fra Space Norway til å realisere NORM på ASBM. I tillegg vil IDEAS i samarbeid med Space Norway levere datatjenester til EU fra NORM, sier Mæhlum.

Samarbeid betyr innovasjon

Utviklingen av NORM ble finansiert gjennom Norges bidrag til ESA. Samarbeidet med ESA gjør at IDEAS kan utvikle enda mer innovativ teknologi til bruk i rommet. Hele bedriften gleder seg over å kunne levere strålingsdetektorer til ESA og den nye generasjonen med Galileo-satellitter. – Vi er sikre på at strålingsdetektorene våre vil bidra til både påliteligheten og nytten av satellittnavigasjonssystemet Galileo, samt sørge for data som vil øke forståelsen av strålingsforholdene i rommet, avslutter han.

Om Galileo

Det europeiske satellittnavigasjonssystemet Galileo er verdens mest nøyaktige system for posisjon, navigasjon og tid. Mer enn fire milliarder mennesker over hele verden kan bruke Galileo. Dessuten kan alle smart-telefoner som selges i EU-landene bruke Galileo.

Dataene fra Galileo brukes for å finne nøyaktig posisjon, navigasjon og tid. Det er viktig ikke bare for alle former for transport på land, til havs og i luften, men også for konstruksjon, offshore-aktiviteter, jordbruk, finansielle transaksjoner, søk og redning, og mye mer.

Powered by Labrador CMS