Gerhard Edi, CSO i congatec og Markus Dillinger og Josef Krojer, begge daglig ledere i S.I.E, jobber nå enda tettere sammen.

congatec og S.I.E inngår partnerskap

congatec og System Industrie Electronic GmbH (S.I.E) utvider samarbeid som skal fokusere på regulerte markeder, som helsevesen og medisinsk teknologi.

Denne artikkelen er 2 år eller eldre

Dette er markeder som krever MDR-sertifiserte medisinske datamaskiner og systemer for kritisk infrastruktur, i tillegg til cybersikkerhetssertifisering fra føderale byråer som det tyske kontoret for informasjonssikkerhet (BSI). OEMer i disse markedene – som allerede betjenes av begge leverandørene – vil i følge selskapene dra nytte av en fullservice som kombinerer styrkene til begge partnere – fra design av dedikerte bærerkort og kapslinger, til volumproduksjon av hele systemer som er i samsvar med alle industrispesifikke forskrifter, sertifiseringer og livssykluskrav.

secunet Konnektor som selskapene allerede har samarbeidet om å lage.

Blant andre OEM-løsningsplattformer har de to partnerne allerede i fellesskap utviklet det BSI-sertifiserte secunet Konnektor for cybersikkerhetsspesialisten secunet. Konnektor er nå en del av gematiks telematikkinfrastruktur. gematik er Tysklands nasjonale byrå for digital medisin som fremmer og koordinerer introduksjon, vedlikehold og videreutvikling av digitale applikasjoner i helsevesenet, og sikrer interoperabiliteten til de involverte komponentene.

Secunet Konnektor tilbys som en enkeltboks-kontakt for mindre fasiliteter som legekontorer eller apotek, og som en datasenterkontakt for sykehus og store medisinske fasiliteter samt andre tjenesteleverandører. Til dags dato har secunet allerede installert mer enn 83 000 enheter. De tre selskapene tar neste steg med utviklingen av en MDR-sertifisert gateway for medisinsk teknologi.

I tillegg til kritisk infrastruktur for helsetjenester og medisinsk OEM-utstyr, har de to selskapene også som mål å gå inn i flere innvevde- og avanserte datamarkeder for kritisk infrastruktur, som finans- og forsikringssektoren, vann- og energiverk, informasjonsteknologi og telekommunikasjon, og til og med transport og trafikk.

Powered by Labrador CMS