IoT - sensorer

- Hvem skal ta hånd om strategiske design- og produktstrategier for bedrifter som tenker å innføre sensorbaserte IoT-løsninger, men ikke har den rette innomhus kompetansen? Der finnes det et hull i markedet som vi skal ta hånd om, sierJean-Frédéric Gauvin i nyetablerte Sensorhouse AS.
- Hvem skal ta hånd om strategiske design- og produktstrategier for bedrifter som tenker å innføre sensorbaserte IoT-løsninger, men ikke har den rette innomhus kompetansen? Der finnes det et hull i markedet som vi skal ta hånd om, sierJean-Frédéric Gauvin i nyetablerte Sensorhouse AS.

«The Missing Link» i IoT-strategien

– Det er noe som mangler, tenkte IKT-veteran og gründer Helge Kjeilen da han så hvilke utfordringer mange bedriftseiere står overfor når de skal bygge opp IoT-systemer basert på sensorer.

Publisert

Det bestemte han seg for å gjøre noe med, og etablerte firmaet med det klingende navnet Sensorhouse AS, med hans eget Digitread Connect AS som eierselskap. Så fikk Kjeilen tak i sensor- og integrasjonseksperten Jean-Frédéric Gauvin, med erfaring fra både utviklings- og leverandørsiden i firmaer som Meshtech, Hatteland Technology, Prevas, ADVA Optical Networking, for å nevne noen. Han har fått oppgaven med å bygge opp den nye organisasjonen i Sensorhouse.

Hva og hvordan

- Bedriftseiere som vil digitalisere virksomheten ved å innføre sensorsystemer må ofte gjøre en stor gravejobb for å kartlegge behov, hvilke data de trenger, hvordan de skal prosesseres osv. Men de har kanskje ikke kompetanse på hvordan, sier Gauvin. – Så kan man alltids sette bort til et konsulentbyrå å lage en digitaliseringsstrategi. Men i tillegg til at det koster penger, stopper gjerne konsulentrapporten med kartleggingen. Så må bedriftseieren selv ut på markedet og lete etter egnede produkter. Som han kanskje heller ikke har innomhus kompetanse til.

Finne riktig teknologi

Sånt tar tid og koster penger. Og kan man egentlig være sikker på at man har funnet den beste løsningen? Hver og en leverandør kan presentere et produkt som løser et behov. Men som ikke nødvendigvis er optimalt. Og hva vil en «tilpassing» eventuelt medføre av endringer? Dessuten vil komponentleverandøren normalt ikke ta ansvar for integrasjon og implementering av et helt system: – Vårt mål er derfor å ta rollen som en one-stop-shop for implementering av sensorprosjekter. Vi skal ikke bare være «konsulenter», men tilby hjelp til å finne den eksakt rette teknologien, og hjelpe til med strategiske valg, design, innkjøp, integrasjon og implementering, forklarer Gauvin.

Sensornettverk og anvendelse

Tanken er videre å være leverandør- uavhengig, og kunne velge den rette teknologien til enhver anvendelse, fra sensortype til IoT kommunikasjonsprotokoll til applikasjon. Altså det som passer best. Hva som rører seg på sensormarkedet og innen (trådløs) kommunikasjon har de god oversikt over. – Vi har så langt fått god respons fra markedet, og er i gang med de første kundene. Ikke minst er vi blitt godt mottatt hos sensorleverandører og leverandører av program- varetjenester, understreker Gauvin.

Kompetansetilgang

Samarbeidet med moderbedriften Digitread Connect gir fra start av god tilgang til ingeniører innen f.eks. programvare og kybernetikk, og man har knyttet til seg underleverandører på ulike tjenester, inkludert elektrikere og utviklere innen integrasjonsteknikk. Gauvin selv representerer sterk kompetanse på sensorer og integrasjon.

Nyttiggjøre data

Han er klar på at Sensorhouse ikke skal konkurrere med automatiseringsleverandører, men bistå der bedrifter trenger hjelp til å overvåke noe, enten det dreier seg om temperatur/pH- overvåking i en tank, eller luftkvalitet, måling av vibrasjoner på et samlebånd, sporing av varer osv. og omsette målingene til nyttige data. Nå er Gauvin i full gang med å bygge opp et komplett team som kan ta hånd om alt fra prosjektledelse til styring av leverandørkjeder. Og ser frem til samarbeid med både nye kunder og leverandører.

Powered by Labrador CMS